Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal GDPR

 

CLASIG TWINS SRL, proprietar al website-ului clasig.ro,  înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J51/89/02.03.2017, C.I.F. 37140011, având sediul pe strada Flacăra, nr. 10, bloc C1, parter, Călărași, tel. 0728 678 778, email office@clasig.ro, înregistrat în Registrul Intermediarilor în Asigurări și/sau Reasigurări sub numărul RAJ-406340 ca asistent în brokeraj al INTER Broker de Asigurare S.R.L., număr înregistrare Registrul Brokerilor RBK-690, reprezentata legal prin Dl. Marian Bureac – Administrator în vederea prestării serviciilor de asistent în brokeraj și a prestării serviciilor de intermediere și vânzare a altor produse conexe (roviniete, asistență rutieră etc), colectează și prelucrează datele personale în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal. Rolul prezentei informări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite.

 

Va rugăm să citiți cu atenție această Notificare.

CLASIG TWINS SRL în calitate de operatori autorizați de date personale apreciază vizita dumneavoastră pe site-ul www.clasig.ro și interesul fată de serviciile și produsele oferite. Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal („datele dumneavoastră”) este importantă pentru noi și dorim să vă simțiți în siguranță vizitând site-ul nostru.

 

Ce informații colectăm de la dumneavoastră?

 

Când vizitați site-ul clasig.ro, serverul dedicat acestui site înregistrează automat detalii despre vizita dumneavoastră incluzând:

 • adresa IP;
 • tipul de sofware utilizat de browser;
 • data și durata vizitei dumneavoastră.

 

De asemenea, colectăm și prelucrăm diferite tipuri de date incluzând:

 • nume, prenume;
 • adresă;
 • date de contact (telefon, email).
 • Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de către clasig.ro în activitatea de furnizare a serviciilor de asigurare și/sau a vânzării de produse conexe (roviniete, asistență rutieră etc):

 

1. Date personale de identificare (nume, prenume, adresă, varstă, data nașterii, sex, telefon, e-mail, CNP, permis conducere, pasaport, naționalitate, semnatură olografă și semnatură în format digital). Datele sunt necesare pentru încheierea în mod valabil a tuturor contractelor de asigurare și/sau de furnizare a produselor conexe care au la baza chestionare și formulare premergatoare cu caracter obligatoriu (DNT, PID), precum și pentru derularea în bune condiții a raportului contractual cu companiile de asigurări/companiile furnizoare de produse conexe/autoritățile de control, audit, supraveghere financiară și statistică.

 

2. Date cu caracter personal privind familia, stilul de viață și circumstanțele sociale (starea civilă, detalii despre familie/soț/partener/copii/persoane în întreținere, hobby-uri, sporturi practicate). Datele sunt colectate în cazul produselor de asigurare de viață, sănătate și călătorii și în cazul produselor de asigurare a membrilor de familie. Ele sunt necesare pentru: evaluarea riscului asigurat, calculul primelor de asigurare și soluționarea dosarelor de daună.

 

3. Date cu caracter personal privind educația și experiența profesională (istoric educație și training, calificări, certificări). Datele sunt colectate, în cazul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă profesională însa pot fi necesare și în cazul altor produse de asigurare.

 

4. Date cu caracter personal privind activitățile de afaceri desfăsurate de o persoană fizică (ocupație, funcție, istoric profesional, bunuri sau servicii furnizate). Datele sunt colectate în cazul asigurărilor de raspundere civilă profesională însa pot fi necesare și în cazul altor produse de asigurare.

 

5. Date privind istoricul de asigurare (informații privind polițele de asigurare și daunele aferente acestora încheiate de asigurat într-o perioadă de referință stabilită prin norme interne de către fiecare asigurator). Datele sunt colectate în cazul produselor de asigurare facultativă auto, în cazul produselor de asigurare de viață, sănătate și accidente însă pot fi necesare și în cazul altor produse de asigurare. Ele sunt necesare pentru: evaluarea riscului asigurat, calculul primelor de asigurare, determinarea cuantumului despăgubirii, accesarea serviciilor medicale asigurate și decontarea acestora.

 

6. Date cu caracter personal privind sănătatea (date privind starea de sănătate fizică și psihică sau afecțiunile medicale declarate în chestionarele medicale și care rezultă din analizele medicale efectuate la încheierea unui contract de asigurare, datele medicale colectate de la furnizorii de servicii medicale pentru decontarea serviciilor accesate de către asigurat, datele medicale colectate în procesul de despăgubire în cazul unui eveniment asigurat, date medicale rezultate din istoricul de daune aferent polițelor anterior încheiate de către asigurat). Datele sunt colectate în cazul produselor de asigurare de viață, sănătate și accidente. Ele sunt necesare pentru: evaluarea riscului asigurat, calculul primelor de asigurare, determinarea cuantumului despăgubirii, accesarea serviciilor medicale asigurate și decontarea acestora.

 

7. Detalii personale financiare (informații legate de contul bancar, venituri, facilități fiscale sau beneficii sociale, obligații fiscale, venituri din alte surse). Datele sunt necesare pentru analizarea nevoii de asigurare și pentru identificarea produsului de asigurare optim, prin raportare la capacitățile financiare.

 

8. Date privind bunurile deținute (date privind autovehiculul, imobilul sau bunul asigurat deținut de o persoană fizică ce face obiectul asigurării). Datele sunt necesare în cazul asigurărilor RCA, Casco și bunuri (locuință) sau/și a achiziției de produse conexe (viniete, asistență rutieră etc).

 

9. Informații și date web cum ar fi locația și adresa IP, datele cook-iurilor și etichetele RFID. Datele sunt necesare în cazul asigurarilor echipamentelor electronice și de telecomunicații, datelor și suporturilor de date, a licențelor și cheltuielilor suplimentare de operare.

 

10. Informații cu privire la locația, imaginea și înregistrările audio-video ale persoanelor fizice (înregistrările video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile sau punctele de lucru CLASIG TWINS SRL, înregistrările video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile sau punctele de lucru ale colaboratorilor CLASIG TWINS SRL, înregistrarile audio ale convorbirilor telefonice din Call-Center, adresa IP captată la utilizarea website-urilor și aplicațiilor CLASIG TWINS SRL). Datele sunt necesare în vederea asigurării pazei și protecției în locațiile CLASIG TWINS SRL, a îmbunătățirii serviciilor oferite, soluționării reclamațiilor și a oricăror solicitări venite din partea clienților precum și în vederea asigurării funcționalităților tehnice ale platformelor online utilizate de CLASIG TWINS SRL).

 

Scopul în care datele personale sunt utilizate

 

CLASIG TWINS SRL colectează și prelucrează datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

 • prestarea serviciilor de intermediere în asigurări (ofertare și emitere polițe de asigurare, informare la scadențe de plată sau reînnoiri, gestionarea contractelor de asigurare pe perioada derulării, asistență în soluționarea daunelor, analiza nevoilor de asigurare și propunerea de soluții personalizate de asigurare) și reasigurări. Activitatea de intermediere include și presupune și o corespondență pre – contractuală și contractuală care poate fi efectuată prin toate mijloacele de comunicare puse la dispoziție (e-mail, telefon, sms și altele), informații oferite odată cu cele de contact, iar această comunicare va produce aceleași efecte ca și comunicarea scrisa;
 • activități care rezultă din interesul legitim al CLASIG TWINS SRL;
 • marketing, pentru informarea și acordarea de beneficii de loialitate și pentru îmbunatățirea permanentă a calității serviciilor și produselor oferite (transmiterea de stiri, promoții, produse noi);
 • raportări interne sau către alte entități aflate în relații contractuale sau de supraveghere cu CLASIG TWINS SRL și care au un interes legitim (asiguratori, furnizori de produse conexe, autoritățile de control, audit, supraveghere financiară);
 • efectuarea de analize statistice/actuariale;
 • soluționarea potențialelor litigii deferite instanțelor (de drept comun sau arbitrale, din tară sau străinștate);
 • soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea clienților;
 • identificarea clienților, efectuarea de verificări de integritate pentru detectarea și prevenirea potențialelor fraude (de exemplu prevenirea încheierii unor polite de asigurare cu incălcarea legii);
 • identificarea și raportarea către autotitățile competente a situațiilor, activităților, comportamentelor cu risc de spălare a banilor și finanțării actelor de terorism;
 • comunicări sau raportări către autoritațile, instituțiile sau agențiile de stat sau guvernamentale abilitate;
 • asigurarea masurilor de securitate necesare (supraveghere audio-video);
 • recuperarea creantelor.

 

Colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră pentru scopurile menționate mai sus are ca temei:

 • încheierea și executarea contractului de asigurare/polița la care sunteți parte contractantă, precum și efectuarea demersurilor premergătoare încheierii contractului de asigurare;
 • o obligație legală a lui CLASIG TWINS SRL;
 • consimțămantul dumneavoastră;
 • interesul legitim al lui CLASIG TWINS SRL pentru activități precum efectuarea de analize statistice/actuariale și raportări interne sau către alte entități în relații contractuale cu CLASIG TWINS SRL și care au un interes legitim (asiguratori, furnizori de produse conexe, instituții de control, instituții de statistică);
 • verificarea integrității și conformității persoanelor vizate, prevenirea fraudelor și a plăților nejustificate ale dosarelor de daună, asigurarea măsurilor de securitate necesare, etc.

 

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

 • autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale, autorități de protecție a consumatorilor precum și cele din domeniul asigurărilor, organele statului competente în materie penală) ca urmare a unei obligații legale a lui CLASIG TWINS SRL;
 • furnizorii implicați în mod direct/indirect în procesul de asigurare (ex. asiguratori, dezvoltatori de servicii IT, prestatori de servicii de regularizare a daunelor, agenți constatatori de daună, furnizori de call-center și asistență în domeniul asigurărilor, clinici medicale partenere și service-uri auto partenere, etc) precum și furnizorii de produse conexe (viniete, asitență rutieră etc);
 • prestatori de servicii de marketing, cercetare de piață, studii de satisfacție clienți și alte servicii similare;
 • instituții, agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor dacă legislația stipulează acest lucru;
 • intermediarii implicați în administrarea contractelor dumneavoastră de asigurare (de ex. asistenți în brokeraj – persoane fizice autorizate sau persoane juridice, etc.);
 • instanțele judecătorești sau arbitrale, notari publici, avocați, executori judecătorețti, birouri de traduceri, alte servicii autorizate, experți evaluatori;
 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre.
 • În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apara un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice. Ne asigurăm ca accesul la datele dumneavoastră de catre terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

 

Stocarea datelor personale

 

Ca regulă generală, vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma clasig.ro. Puteți sa ne solicitați oricând stergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 

Datele personale vor fi prelucrate cel puțin pe durata de valabilitate a contractului de asigurare, precum și ulterior, pe durata necesara executării obligațiilor contractuale de către oricare dintre părți. Datele personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau pe perioada de timp prevazută de dispozițiile legale generale precum și cele aplicabile în materie de asigurări. Menționam faptul că datele dumneavoastră sunt păstrate pe servere sigure ale furnizorilor noștri de stocare și arhivare date în sisteme care respectă normele de securitate prevazute de GDPR.

 

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale

 

În legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în baza condițiilor specificate în Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016 va puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 

(1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal => vă permite sa obțineți din partea noastră o confirmare a faptului că clasig.ro prelucrează sau nu date personale care vă privesc și ce astfel de date sunt prelucrate. În cazul în care datele cu caracter personal care vă privesc nu sunt colectate de la dumneavoastră, orice informații disponibile privind sursa acestora, în cazurile în care nu avem o interdicție legală privind divulgarea sursei.

 

(2) Dreptul la rectificare => presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora atunci când acestea sunt incomplete.

 

(3) Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat” => presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dumneavoastră, iar acesta a fost retras.

 

(4) Dreptul de a va retrage consițământul => consimțământul poate fi retras prin notifcare în orice moment atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră. Va rugăm să aveți în vedere faptul ca revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizarii datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are efect retroactiv).

 

(5) Dreptul la restrictionarea prelucrării => presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în anumite circumstanțe, precum (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitații acelor date, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii acestora solicitănd restricționarea utilizării lor.

 

(6) Dreptul la portabilitatea datelor => presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat cu dreptul de a le transmite unui alt operator în cazul în care (i) prelucrarea datelor s-a efectuat fie în baza consimțământului dumneavoastră fie a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat numai în masura în care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuată exclusiv prin mijloace automate și doar acolo unde extragerea acestor date este fezabilă din punct de vedere a capacităților tehnice folosite de CLASIG.

 

(7) Dreptul la opoziție => presupune ca în orice moment aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum (i) prelucrarea a fost efectuată în interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

 

(8) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ. Presupune ca aveți dreptul de a solicita intervenție umană din partea CLASIG, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

 

(9) Dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protectia datelor => puteți depune o plângere la noi în scris, inclusiv pe email, la adresa office@clasig.ro sau la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro;

 

(10) Dreptul de a vă adresa justiției => pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru întrebări suplimentare cu privire la această Notificare sau în legătură cu utilizarea de către clasig.ro a datelor personale, va rugăm sa ne contactați alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos, precizând numele dumneavoastră, adresa postală sau de e-mail (în funcție de modalitatea prin care doriți sa comunicăm), numărul de telefon și scopul cererii.

 

Ne puteți contacta:

 • prin e-mail la adresa: office@clasig.ro;
 • personal sau printr-o cerere transmisă la adresa Strada Flăcăra,Nr.10, Bloc C1, județul Călărași;
 • telefonic la numărul: 0728 675 272

 

Important: În cazul în care în vederea încheierii unui contract de asigurare ne transmiteți și datele cu caracter personal ale altei persoane, aveți obligația legală de a avea consimțământul persoanei respective. De asemenea, aveți obligația de a comunica prezenta informare persoanei respective în termen de maxim 1 lună de la data furnizării datelor cu caracter personal.

 

*În cazul în care datele cu caracter personal sunt ale unui minor, părintele sau tutorele semnează Informarea.

 

Actualizarea prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

Prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificări importante care pot avea un impact asupra prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, va rugăm să consultați periodic pagina web clasig.ro 

 

Cea mai recentă actualizare a prezentei Notificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat la data de 25.09.2020.

 

Navigarea pe site-ul nostru este posibilă doar cu acceptarea “Politicii de confidențialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal”, “Politicii de cookies” și a “Termenilor și condițiilor”.