Termeni și condiții

Termeni și condiții de utlizare a site-ului clasig.ro 

 

Acest site este proprietatea CLASIG TWINS SRL  înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J51/89/02.03.2017, C.I.F. 37140011, având sediul pe strada Flacăra, nr. 10, bloc C1, parter, Călărași, tel. 0728 678 778, email office@clasig.ro, înregistrat în Registrul Intermediarilor în Asigurări și/sau Reasigurări sub numărul RAJ-406340 ca asistent în brokeraj al INTER Broker de Asigurare S.R.L., număr înregistrare Registrul Brokerilor RBK-690. Utilizarea site-ului  clasig.ro (inclusiv vizitarea acestuia, înregistrarea, folosirea serviciilor oferite de clasig.ro si/sau de partenerii săi prin intermediul site-ului  clasig.ro ) implică acceptarea în totalitate și necondiționat a termenilor și condițiilor prezentate mai jos. În cuprinsul acestor Termeni și condiții, prin următorii termeni folosiți se va înțelege.

 

“Site” - întreg conținutul ce poate fi accesat la adresa de internet  clasig.ro , incluzând dar fără a se limita la totalitatea paginilor generate de browser-ul de internet, a folderelor și a fișierelor (inclusiv text, imagini, scripturi) existente la adresa respectivă.

 

 “Utlizator” – orice persoană fizică sau juridică care accesează site-ul  clasig.ro.

 

“Vânzător” – C CLASIG TWINS SRL  înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J51/89/02.03.2017, C.I.F. 37140011, având sediul pe strada Flacăra, nr. 10, bloc C1, parter, Călărași, tel. 0728 678 778, email office@clasig.ro, înregistrat în Registrul Intermediarilor în Asigurări și/sau Reasigurări sub numărul RAJ-406340 ca asistent în brokeraj al INTER Broker de Asigurare S.R.L., număr înregistrare Registrul Brokerilor RBK-690, reprezentată legal prin Dl. Marian Bureac – Administrator în vederea prestării serviciilor de intermediere și vânzare asigurări și a prestării serviciilor de intermediere și vânzare a altor produse conexe (roviniete, asistență rutieră etc) , denumite in continuare “CLASIG” sau “clasig.ro” sau orice partener CLASIG TWINS care promovează / vinde bunuri sau servicii prin intermediul site-ului clasig.ro.

 

“Cumpărător” - persoană fizică, juridică sau orice entitate juridică care efectuează o comandă prin intermediul site-ului clasig.ro.

 

 “Comandă” – document electronic ce intervine ca formă de comunicare între vanzător și cumpărător, prin care cumpărătorul transmite vânzătorului, prin intermediul site-ului, intenția sa de a achiziționa asigurări online și/sau produse conexe (viniete, asistență rutieră etc).

 

 “Specificații” – toate descrierile și detaliile care țin de produsele de asigurare, respectiv produsele conexe (viniete, asitență rutieră etc) așa cum sunt acestea precizate în comandă sau pe site.

 

“Cont” – secțiunea din site protejată printr-o adresă de e-mail și o parolă care permite cumpărătorului transmiterea comenzii și care conține informații despre client / cumpărător.

 

“Parolă” - un șir de caractere folosit pentru identificarea utilizatorului, stabilit de utilizator în scopul obținerii accesului autorizat la serviciile de pe site.

 

“Înregistrare” – acțiunea realizată de utilizator în cadrul căreia, pe baza unui set de informații introduse de utilizator (nume, prenume, email, parolă), i se va crea un cont pe clasig.ro, ceea ce îi va permite achiziția de asigurari online și / sau produse conexe (viniete, asitență rutieră etc).

 

“Autentficare” - identificarea pe pagina clasig.ro a utilizatorului respectiv, prin introducerea adresei de email și a parolei, folosite la crearea contului, în momentul în care și l-a creat personal sau i-a fost creat automat în urma acordului dat la momentul emiterii primei polițe de asigurare achiziționate pe site.

 

“Campanie” – acțiunea de a expune în scop comercial, un numar finit de produse de asigurare și / sau produse conexe (viniete/asitență rutieră etc), pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către vânzător.

 

“Contract la distanță” - contractul de furnizare de servicii financiare încheiat între prestatorul de servicii și asigurat, în cadrul unui sistem de vânzare la distanță sau al unui sistem de furnizare de servicii organizat de către prestatorul de servicii care utilizează în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanță.

 

“Calcul/Calculație” - calcularea estimativă a prețului asigurări sau a prețului produsului conex (vinietă, asistență rutieră etc) pe baza datelor oferite de utilizator, fară a fi necesară autentificarea acestuia.

 

“Ofertă” – documentul emis de CLASIG TWINS, în baza informațiilor necesare încheierii unui contract de asigurare, furnizate de utilizator, care conține informațiie prevăzute de Norma 15/2015.

 

 “Prestarea serviciilor pe cale electronică” – efectuarea serviciilor, care au loc prin trimiterea și preluarea datelor cu ajutorul sistemelor teleinformatice, la cererea individuală a utilizatorului, fără prezența în același timp a părților.

Site-ul clasig.ro  poate fi folosit doar de persoanele majore și care au capacitatea de a-și exercita drepturile și de a-și asuma obligațiile, savârșind personal acte juridice. Folosirea site-ului este posibilă dacă browserul de internet al utilizatorului are activat Javascript și Cookies. Transferul datelor personale, precum și procesul de autentificare, dacă sunt utilizate, au loc cu ajutorul unor protocoale de securitate care implementează datele transmise conform standardelor acceptate. Accesul utilizatorilor la conturile create este protejat printr-o adresă de mail și o parolă. CLASIG depune toate eforturile pentru a asigura securitatea datelor trimise prin folosirea protocolului de securitate implementat. Cu toate acestea, securitatea datelor transferate nu poate fi garantată. De aceea, CLASIG, deși a implementat măsuri rezonabile de securizare a datelor personale, nu poate garanta securitatea absolută a acestora. CLASIG nu poate garanta ca informația pe care utilizatorul o primește sau o trimite folosind serviciile oferite prin intermediul site-ului este la adapostul infracțiunilor cibernetice. Pe durata transmiterii informației prin Internet, terțe persoane ar putea sa o intercepteze. CLASIG iși declină orice responsabilitate pentru eventualele prejudicii aduse utilizatorilor sau terților prin folosirea neautorizată a informațiilor de pe site. Ca utilizator, ai obligația de a păstra Parola într-un loc sigur, fără posibilitatea de a fi folosită de persoane neautorizate. CLASIG nu iși asumă răspunderea pentru eventualele daune provocate de transmiterea de către Utilizator a parolei și a adresei de mail catre terțe persoane. Ești integral responsabil de informațiile transmise, folosind emailul și parola aferentă.

 

Totodată, ai posibilitatea de a încheia în orice moment utilizarea serviciilor furnizate de CLASIG pe cale electronică.

 

Drepturile de autor asupra întregului conținut al site-ului aparțin CLASIG . Copierea sau reproducerea acestuia fără acordul scris al CLASIG TWINS este strict interzisă și este supusă sancțiunilor prevazute de Legea nr. 8/1996. În cazul în care în cuprinsul site-ului clasig.ro sunt efectuate referiri către un conținut extern, drepturile de autor aparțin persoanei sau persoanelor indicate în respectivul conținut, conform legii aplicabile. 

 

CLASIG nu este responsabil pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în prezentele condiții și termeni de utilizare a site-ului ca rezultat al unei cauze aflate în afara controlului sau, cum ar fi cazul fortuit sau forță majoră, ori situațiile în care o terță parte nu iși îndeplinește sau iși indeplinește necorespunzător obligațiile și aceasta afectează modul în care sunt oferite serviciile prin intermediul site-ului clasig.ro. Prin accesarea acestui site, accepți ca acest contract care reglementează condițiile de utilizare a site-ului și orice litigiu legat de el sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile române, iar tu, în calitate de utilizator, admiți să te supui jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești de pe teritoriul României.

 

CLASIG nu oferă nicio garanție că:

 • serviciul va fi furnizat neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori; orice eventuală eroare de programare va fi imediat corectată;
 • serviciul sau server-ul pe care este găzduit site-ul este lipsit de viruși sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor, deși CLASIG va face eforturile necesare pentru a asigura siguranța conținutului site-ului.
 • CLASIG nu va fi ținut responsabil de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care accesezi site-ul sau de eventuale pierderi de date ce pot rezulta din descărcarea de pe site a oricăror materiale, orice material descărcat de pe site fiind folosit pe riscul tău propriu. În nicio împrejurare CLASIG nu poate fi ținut responsabil pentru acțiunile pe care utlizatorul le întreprinde pe baza informațiilor sau a serviciilor furnizate prin intermediul site-ului clasig.ro.
 •  

Utlizatorul ia act de faptul că:

 • toate informațiile prezentate despre ofertele partenerilor sau ale altor terți sunt introduse în cadrul site-ului direct de către aceștia sau sunt preluate din documente publice ale acestora.
 • niciunul dintre materialele prezentate pe acest site nu constituie o ofertă sau cerere de cumpărare sau vânzare a vreunui instrument financiar. În special, prețurile, valori ale dobânzilor sau evaluarile prezentate pe acest site sunt doar orientative si nu constituie o oferta a companiei CLASIG sau a unui terț de a cumpăra sau a vinde vreun instrument financiar la acel preț. Deși s-au luat măsuri pentru a ne asigura că informațiile prezentate pe site sunt corecte în momentul publicarii, CLASIG (sau orice terț care este prezent pe acest site) nu poate fi ținut responsabil pentru claritatea sau gradul de completare ale acestora.
 • materialele de pe acest site pot fi modificate fără avertizări prealabile. Oricare dintre partenerii CLASIG poate aduce modificări ofertelor sale și este posibil să existe un anumit decalaj de timp între data efectuarii acestor modificări de către terți și data operării lor în cadrul site-ului clasig.ro.

 

Drepturile utilizatorului

 • de a avea acces gratuit la site-ul clasig.ro
 • de a fi informat asupra tuturor detaliilor pe care le solicită referitoare la serviciile oferite de CLASIG prin intermediul site-ului clasig.ro.

 

Obligațiile utlizatorului:

 • utlizatorul va folosi site-ul numai în scopuri legale și în condiții de corectudine.
 • nu va modifica, transmite, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site;
 • nu va folosi serviciul oferit prin intermediul acestui site pentru a transmite sau a recepționa materiale care au un conținut ilegal, imoral, obscen, vulgar, defaimător sau amenințător;
 • nu va desfăsura activitatea de cracking sau hacking, sau a atacurilor de tipul „Denial of Service”, precum și orice activitate care contravine politicilor general acceptate de acces la Internet.

 

Violarea sau tentative de violare a securitații sistemelor sau rețelelor informatice intra sub incidența legii penale, orice încalcare a legii urmând a fi raportată de CLASIG autorităților competente și a fi sancționată conform legii. În cazul în care utilizatorul încalcă (deliberat sau involuntar) termenii și condițiile de utilizare a acestui site, CLASIG va fi exonerat de raspundere cu privire la orice eventuală pretenție venită din partea unui utilizator sau unui terț, directă sau indirectă, rezultată din sau legată în orice fel de folosirea sau gradul de performanță al serviciilor oferite prin intermediul acestui site, răspunderea pentru prejudiciul creat aparținând exclusiv utilizatorului.

 

Condiții de plată.

Contractul de asigurare va intra în vigoare la data stabilită de părți. Cu toate acestea, contractul de asigurare nu poate întra în vigoare înainte de data la care prima/prima rată din prima de asigurare este încasată de asigurator, ori din momentul confirmării plății de către organismul bancar (pentru plata online). Utilizatorul va plăti prima de asigurare stabilită prin contractul de asigurare. Prima de asigurare se achita în RON și nu este purtatoare de TVA. Prima de asigurare reprezinta prețul final plătit de utilizator pentru a beneficia de contractul de asigurare. Utilizatorul va suporta doar costurile aferente folosirii de către el a paginii de internet (plata furnizorului de internet, costurile cu energia electrică aferentă etc.). Utilizatorul nu va suporta alte costuri suplimentare legate de încheierea contractului de asigurare. Expedierea unui exemplar tparit al politei catre adresa indicată de către cumparator se face conform specificatiilor fiecărei tip de polita de asigurare.

 

Modalitatea de plată și livrare a primei de asigurare

Plata pe site-ul clasig.ro se poate face doar online cu cardul. Pentru efectuarea plății online, Utilizatorul este direcționat pe pagina securizata de internet a procesatorului de plăți online, unde are loc autorizarea tranzacției. Plățile cu cardul sunt procesate prin intermediul operatorului BT.

Condiții de garanție și politica de returnare/modificare a polițelor. Asiguratorii care au fost autorizați să practice anumite clase de asigurări iși asumă răspunderea pentru toate polițele și pentru toate erorile sau omisiunile apărute la emiterea polițelor de asigurare fie direct, fie prin intermediarii în asigurări. Se poate solicita returul/modificarea poliței de asigurare livrate doar în situația în care datele din polița livrată nu corespund cu cele introduse de client în formularul de comandă. Costurile de retur vor fi suportate de către CLASIG S.R.L. Adresa la care se returnează polițele este: strada Flăcăra, nr.10, bloc C1, judetul Călărasi, Călărasi.

 

Condiții de denunțare a contractului de asigurare. Utilizatorul poate denunța contractul de asigurare în cazurile și în condițiile prevăzute de contractul de asigurare respectiv. Utilizatorul are dreptul de a denunța contractele de asigurare facultativă în termen de 14 zile calendaristice de la încheierea contractului/primirea poliței și a condițiilor contractuale, fără penalități și fără a fi necesară invocarea vreunui motiv, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru denunțarea unilaterală a contractelor care au ca obiect asigurarile de viață.

 

In privința asigurărilor obligatorii prin norme legale, denunțarea sau renunțarea utilizatorului (în calitate de contractant sau de asigurat) la contract se poate face doar în condițiile specificate în actele normative care reglementează respectiva asigurare, completate cu prevederile contractului de asigurare, dacă este cazul. În cazul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, se aplică reglementările specifice acestei asigurări. Asigurarea obligatorie a locuinței nu poate fi denunțată/anulată, dupa plata primei de asigurare. În cazul în care contractul de asigurare a început sa își producă efectele în perioada de notificare, prima de asigurare va fi restituită pro rată și în măsura în care nu s-au produs evenimente asigurate și/sau nu există daune avizate în baza respectivului contract / polița de asigurare. În cazul în care s-au înregistrat daune înainte de renunțarea la contract prevazută în prezentul Capitol, primele de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirare nu se mai restituie. Solicitarea renunțării la un contract se face prin trimiterea unei cereri de anulare prin intermediul emailului la adresa office@clasig.ro. Termenul de restituire a primelor de asigurare în cazul polițelor/ contractelor de asigurare este de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării denunțării de către utilizator.

 

Modificarea termenilor și condițiilor. CLASIG poate modifica prezentele condiții la anumite intervale de timp. Aceste modificări vor fi aduse la cunostința utilizatorului prin intermediul site-ului clasig.ro, fără a fi necesară vreo altă modalitate de notificare. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afisarea lor pe site. Vizitarea în continuare a acestui site presupune ca ai citit și că ești în totalitate de acord cu termenii și condițiile de utilizare de mai sus.